Tư vấn khoản vay

  Thủ tục cắm sổ đỏ ngân hàng mới nhất 2022

  Do đang gặp trắc trở về tài chính nên tôi muốn thế chấp thửa đất của tôi cho nhà băng để vay tiền sở hữu được không? Khi nào có thể có quyền dùng đất thế chấp vay vốn ngân hàng? Có cần tuân theo những điều kiện gì để được thế chấp không? Rất mong được tư vấn

  Có được thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng?

  Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau:

  – Người dùng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền tiêu dùng đất theo quy định của Luật này.

  – Nhóm người dùng đất mà sở hữu chung quyền dùng đất thì với các quyền và trách nhiệm như sau:

  + Nhóm người tiêu dùng đất gồm hộ gia đình, cá nhân thì với quyền và trách nhiệm như quyền và trách nhiệm của hộ gia đình, tư nhân theo quy định của Luật này.

  Trường hợp trong lực lượng người tiêu dùng đất với thành viên là công ty kinh tế thì với quyền và nghĩa vụ như quyền và bổn phận của doanh nghiệp kinh tế theo quy định của Luật này;

  + Trường hợp đội ngũ người sử dụng đất mà quyền tiêu dùng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong hàng ngũ, nếu từng thành viên của hàng ngũ muốn thực hiện quyền đối mang phần quyền tiêu dùng đất của mình thì phải thực hiện hồ sơ tách thửa theo quy định, khiến giấy tờ cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền sở hữu đất và được thực hành quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

  Trường hợp quyền tiêu dùng đất của lực lượng người dùng đất không phân chia được theo phần thì giao cho cho người đại diện để thực hiện quyền và trách nhiệm của hàng ngũ người tiêu dùng đất.

  – Việc công chứng, chứng nhận hiệp đồng, văn bản thực hành các quyền của người tiêu dùng đất được thực hiện như sau:

  + Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền tiêu dùng đất, quyền tiêu dùng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường hợp buôn bán bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

  + Giao kèo cho thuê, cho thuê lại quyền tiêu dùng đất, quyền tiêu dùng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hiệp đồng chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền mang đất, tài sản gắn liền sở hữu đất mà một bên hoặc các bên tham dự đàm phán là công ty hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo đề xuất của những bên;

  + Văn bản về thừa kế quyền tiêu dùng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

  + Việc công chứng thực ngày nay các doanh nghiệp hành nghề công chứng, việc chứng nhận thực hiện tại Ủy ban dân chúng cấp phố.

  Tương tự căn cứ khoản một Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì thế chấp quyền tiêu dùng đất để vay vốn ngân hàng là một trong các quyền cơ bản của người tiêu dùng đất.

  Xem thêm: Vay tiền ngân hàng mua nhà trả góp

  Khi nào có quyền sử dụng đất thế chấp vay vốn ngân hàng?

  Căn cứ Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

  “Điều 168. Thời khắc được thực hành các quyền của người dùng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hành những quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền tiêu dùng đất khi sở hữu Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền tiêu dùng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi sở hữu quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền dùng đất thì người tiêu dùng đất được thực hiện quyền khi sở hữu Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền với nhà ở và tài sản khác gắn liền mang đất.

  Trường hợp người tiêu dùng đất được chậm thực hành trách nhiệm tài chính hoặc được ghi nợ trách nhiệm nguồn vốn thì phải thực hành xong nghĩa vụ nguồn vốn trước khi thực hiện những quyền.

  2. Thời khắc người thực hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong Công trình đầu cơ vun đắp buôn bán nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền dùng đất đồng thời chuyển nhượng phần nhiều Dự án đối mang Công trình đầu tư vun đắp kết cấu cơ sở để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau lúc có Giấy chứng thực và sở hữu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.”

  Theo đấy, thời điểm để sở hữu thể sở hữu quyền dùng đất thế chấp vay vốn ngân hàng, theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 là lúc người dùng đất đã được cấp giấy chứng thực quyền dùng đất. Nếu người sử dụng đất chậm thực hiện phận sự nguồn vốn hoặc được ghi nợ nghĩa vụ nguồn vốn đối với nhà nước thì phải thực hiện xong nghĩa vụ vốn đầu tư trước lúc thực hiện việc thế chấp.

  Điều kiện để được thế chấp quyền sử dụng đất?

  Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

  “Điều 188. Điều kiện thực hành những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người dùng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền dùng đất; góp vốn bằng quyền tiêu dùng đất khi mang những điều kiện sau đây:

  1. a) sở hữu Giấy chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản một Điều 168 của Luật này;
  2. b) Đất không sở hữu tranh chấp;
  3. c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  4. d) Trong thời hạn tiêu dùng đất.

  2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản một Điều này, người tiêu dùng đất khi thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền tiêu dùng đất, góp vốn bằng quyền dùng đất còn phải với đủ điều kiện theo quy định tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

  3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền dùng đất, góp vốn bằng quyền dùng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và với hiệu lực từ khi thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

  Như vậy, ngoài điều kiện phải mang giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất như đã nêu ở trên, để thế chấp quyền tiêu dùng đất vay vốn nhà băng, Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người tiêu dùng đất phải sở hữu thêm các điều kiện khác gồm: đất đai ko có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng đất (thế chấp trong hời hạn tiêu dùng đất)

  Về hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất

  Căn cứ từ Điều 317 tới Điều 327 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  Về thủ tục thế chấp quyền tiêu dùng đất: căn bản sẽ thực hiện theo những bước sau:

  Bước 1: thỏa thuận thế chấp quyền sử dụng đất.

  Thế chấp quyền dùng đất là 1 trong các biện pháp đảm bảo để thực hiện phận sự dân sự. Do vậy ký hợp đồng này phải được lập thành văn bản, và theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì văn bản này phải được công chức hoặc chứng nhận theo đúng quy định luật pháp.

  Bước 2: Tiến hành việc đăng ký thế chấp tại văn phòng đăng ký đất đai.

  Bước 3: Sau lúc đã trả tiền hết các khoản nợ trong giao kèo vay, người sử dung đất đăng xóa thế chấp.

  Tính tiền lãi vay ngân hàng mua xe

  • triệu đồng
   năm
  • %/năm

  Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

  0 VNĐ

  Số tiền trả hàng tháng tối đa

  42.500.000 VNĐ

  Tổng tiền phải trả

  504.444.444 VNĐ

  Tổng lãi phải trả

  4.444.444 VNĐ

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *