10 thẻ tín dụng.

Thẻ tín dụng Vietcombank American Express® vàng

Hạn mức

100 triệu - 500 triệu

Phí thường niên

400k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 15 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Platinum

Hạn mức

150 triệu - 1 tỷ

Phí thường niên

800k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 18 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích lũy dặm bay
 • Rút tiền mặt
 • Bảo hiểm

Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Vietcombank Vietravel Visa

Hạn mức

10 triệu - 300 triệu

Phí thường niên

200k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>10 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Unionpay

Hạn mức

50 triệu - 300 triệu

Phí thường niên

200k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 7 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express®

Hạn mức

200 triệu - 1 tỷ

Phí thường niên

800k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 20 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích lũy dặm bay
 • Rút tiền mặt
 • Bảo hiểm

Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express®

Hạn mức

5 triệu - 100 triệu

Phí thường niên

200k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 4,5 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích lũy dặm bay
 • Rút tiền mặt
 • Bảo hiểm

Thẻ tín dụng Vietcombank JCB Chuẩn

Hạn mức

5 triệu - 50 triệu

Phí thường niên

100k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 4,5 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng Vietcombank American Express®

Hạn mức

5 triệu - 100 triệu

Phí thường niên

200k

Phí rút tiền mặt

4% số tiền

Thu nhập

>= 4,5 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích điểm thưởng
 • Rút tiền mặt
 • Bảo hiểm