PRU – Cuộc Sống Bình An

Giới thiệu sản phẩm Phú-An Lộc

Đa phần bảo vệ – Muôn phần an tâm

Bệnh hiểm nghèo (BHN) có thể xảy ra với bất kỳ ai và khiến mọi dự định, mọi mục tiêu của gia đình khó thành hiện thực. Ngoài ra, mất đi nguồn thu nhập cùng với chi phí lớn để điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe còn làm cho người bệnh trở thành gánh nặng cho người thân.

Ngày nay, với tiến bộ của y khoa và phương pháp điều trị, bệnh hiểm nghèo thật sự không phải là dấu chấm hết. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh hoàn toàn có thể hy vọng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ mắc nhiều hơn một bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời cũng gia tăng trong khi hầu hết các giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hiện nay thường chấm dứt ngay khi chi trả quyền lợi, và do đó khách hàng không tiếp tục được bảo vệ sau khi đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Thấu hiểu lo lắng và nhu cầu được bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo ngày càng cao của khách hàng, Prudential Việt Nam giới thiệu PHÚ-AN LỘC, giải pháp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường mang đến sự hỗ trợ tài chính NHIỀU LẦN trước các nguy cơ bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời, đồng thời tích lũy nguồn tài chính giúp khách hàng thực hiện những mục tiêu lớn trong những năm tháng tuổi vàng.

>> Xem toàn bộ các sản phẩm bảo hiểm Prudential để bảo vệ tài chính gia đình một cách toàn diện

Quyền lợi bảo hiểm Phú-An Lộc

thebank_pal_1487238329

Đặc tính sản phẩm:

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng Lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Trước khi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả: 200% STBH + Các khoản lãi
  • Sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả: 100% STBH + Các khoản lãi
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Một phần của Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi tử vong Lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Trước khi Quyền lợi Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (BH BHN) lần thứ nhất được chi trả: 200% STBH + Các khoản lãi
  • Sau khi Quyền lợi BH BHN lần thứ nhất được chi trả: 100% STBH + Các khoản lãi
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo: lên đến 200% số tiền bảo hiểm (STBH) + các khoản lãi

  • Quyền lợi khi mắc bệnh hiểm nghèo (BHN) lần thứ nhất: 100% STBH + miễn đóng phí trong tương lai
  • Quyền lợi khi mắc BHN lần thứ hai: 100% STBH + Các khoản lãi

Hỗ trợ chi phí điều trị các BHN giai đoạn đầu:

  • Điều trị Bệnh mạch vành: 20% STBH nhưng không vượt quá 100 triệu đồng; và
  • Điều trị Ung thư biểu mô tại chỗ: 20% STBH nhưng không vượt quá 100 triệu đồng

Tham gia giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Phú- An Lộc, khách hàng sẽ nhận được những quyền lợi như sau:

A. BẢO VỆ NHIỀU LẦN TRƯỚC RỦI RO BỆNH HIỂM NGHÈO TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI

Bảo vệ bạn trước 37 bệnh hiểm nghèo, bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo phổ biến, được chia thành 5 nhóm như mô tả dưới đây. Khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đến 2 lần cho 2 bệnh hiểm nghèo khác nhau trong suốt thời hạn hợp đồng.

Tiếp tục duy trì hiệu lực hợp đồng mà không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo thứ nhất. Khách hàng có thể yên tâm điều trị và vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Hỗ trợ chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu gồm bệnh mạch vành và ung thư biểu mô tại chỗ. Quyền lợi cộng thêm này giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị và tăng cơ hội hồi phục.

thebank_phuanlocmota_1487239012

=> Tổng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lên đến 240% Số tiền bảo hiểm (STBH).

B. ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀI CHÍNH CHO GIA ĐÌNH NẾU RỦI RO TỬ VONG XẢY RA VỚI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

thebank_phuanlocql2_1487239091

 

Khoản hỗ trợ này giúp bù đắp mất mát về tài chính và góp phần duy trì mức sống của gia đình. Bạn sẽ an tâm hơn khi gia đình thân yêu luôn được bảo vệ.

C. QUỸ TIẾT KIỆM LỚN GIÚP THỰC HIỆN CÁC ƯỚC MƠ, DỰ ĐỊNH Ở TUỔI VÀNG

Ngoài những quyền lợi bảo vệ ở trên, trong trường hợp cuộc sống của bạn không có bất cứ rủi ro gì xảy ra, Phú-An Lộc mang đến khoản tiết kiệm lớn khi kết thúc thời hạn hợp đồng để giúp bạn thực hiện những mục tiêu lớn khi đã nghỉ hưu và có những năm tháng tuổi vàng an nhàn, độc lập tài chính.

thebank_phuanlocql2_1487239218

Ghi chú:

(1) Các khoản lãi được đề cập bao gồm Bảo tức tích lũy (BTTL) và Lãi chia cuối hợp đồng (LCCHĐ) ước tính. BTTL là khoản lãi công bố hàng năm dựa trên kết quả kinh doanh của Prudential. LCCHĐ là khoản lãi (nếu có) được chi trả thêm cùng với quyền lợi BHN lần 2, hoặc quyền lợi tử vong, hoặc quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. BTTL và LCCHĐ là các giá trị không đảm bảo.

(2) Việc nhận quyền lợi hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành và ung thư biểu mô tại chỗ không làm giảm quyền lợi bảo hiểm BHN, quyền lợi trường hợp tử vong và quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng.

Các khoản lãi được đề cập bao gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng, là các giá trị ước tính, được Prudential công bố hàng năm và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Danh mục các bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm

thebank_bhn_1487239701

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Điều kiện tham gia sản phẩm Phú-An Lộc

  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật

Bệnh hiểm nghèo (BHN) có thể xảy ra với bất kỳ ai và khiến mọi dự định, mọi mục tiêu của gia đình khó thành hiện thực. Ngoài ra, mất đi nguồn thu nhập cùng với chi phí lớn để điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe còn làm cho người bệnh trở thành gánh nặng cho người thân.

Ngày nay, với tiến bộ của y khoa và phương pháp điều trị, bệnh hiểm nghèo thật sự không phải là dấu chấm hết. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh hoàn toàn có thể hy vọng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ mắc nhiều hơn một bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời cũng gia tăng trong khi hầu hết các giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hiện nay thường chấm dứt ngay khi chi trả quyền lợi, và do đó khách hàng không tiếp tục được bảo vệ sau khi đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Thấu hiểu lo lắng và nhu cầu được bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo ngày càng cao của khách hàng, Prudential Việt Nam giới thiệu PHÚ-AN LỘC, giải pháp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường mang đến sự hỗ trợ tài chính NHIỀU LẦN trước các nguy cơ bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời, đồng thời tích lũy nguồn tài chính giúp khách hàng thực hiện những mục tiêu lớn trong những năm tháng tuổi vàng.

>> Xem toàn bộ các sản phẩm bảo hiểm Prudential để bảo vệ tài chính gia đình một cách toàn diện

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ