vay tiêu dùng thế chấp

Bạn cần vay thế chấp để sửa nhà, mua sắm hay đầu tư cho con du học? Nganhangsosanh sẽ giúp bạn tìm kiếm và chọn lựa khoản vay phù hợp!

Tìm thấy 18 sản phẩm phù hợp

BỘ LỌCChọn lại

Ngân hàng

Maritime Bank

Tecombank

HSBC

Hong Leong Bank

SHB

Vietcombank

Viet Capital Bank

ABBank

SCB

VietABank

OceanBank

DongA Bank

VPBank

ACB

VIB

HDBank

BIDV

Sacombank

MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Không


Sắp xếp theo

Lãi suất ban đầu: thấp đến cao

Phí trả nợ trước hạn: thấp đến cao

Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo: cao đến thấp

Lãi suất từ 6,49% /năm
Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 7 năm
Tài sản thế chấp: Nhà, căn hộ đã có sổ hồng
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:

Lựa chọn 1
Lãi suất ban đầu: 6,49%/năm, cố định trong 6 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3%
 
Lựa chọn 2
Lãi suất ban đầu: 8,49%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3%
 
Lựa chọn 3
Lãi suất ban đầu: 9,49%/năm, cố định trong 18 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2 – 3: 2%
Năm 4: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5
Phí định giá tài sản: Tối đa 2.000.000đ
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 6,7% /năm
Tỷ lệ cho vay 95% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 8 năm
Tài sản thế chấp: Ô tô, bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 6,79%/năm, cố định trong 3 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 4,8%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%
Năm 2: 2%
Năm 3 – 4: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5

Phí định giá tài sản:

Tài sản có giá < 5 tỷ đồng: 1.650.000đ
Tài sản có giá ≥ 5 tỷ đồng: 3.300.000đ
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 6,99% /năm
Tỷ lệ cho vay 60% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 15 năm
Tài sản thế chấp: Nhà/Căn hộ
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lựa chọn 1
Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 6 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2%

Lựa chọn 2
Lãi suất ban đầu: 8,99%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2%

Lựa chọn 3 (áp dụng cho khoản vay từ 1 tỷ đồng)
Lãi suất ban đầu: 6,99%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2%

Lựa chọn 4
Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 24 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2%

Lựa chọn 5
Lãi suất ban đầu: 7,99%/năm, cố định trong 36 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2%

Phí trả nợ trước hạn:

Gói lãi suất 7,49% (6 tháng)
Năm 1: 2,5%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Gói lãi suất 8,99%
Năm 1: không tất toán trước hạn
Năm 2: không tất toán trước hạn
Năm 3: 3%
Gói lãi suất 6,49%
Năm 1: 3%
Năm 2: 2,75%
Năm 3: 1,75%
Gói lãi suất 6,99%
Năm 1 : 3%
Năm 2 : 3%
Năm 3: 2%
Gói lãi suất 7,49%  (36 tháng)
Năm 1 : 3%
Năm 2 : 3%
Năm 3: 3%

Phí định giá tài sản: 2.100.000đ – 2.500.000đ

Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 7% /năm
Tỷ lệ cho vay 60% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 15 năm
Tài sản thế chấp: Nhà, Căn hộ
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lựa chọn 1
Lãi suất ban đầu: 7%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 1,85%

Lựa chọn 2
Lãi suất ban đầu: 7,75%/năm, cố định trong 24 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 1,85%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 3%
Năm 3: 3%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí định giá tài sản: Phụ thuộc vào biểu phí cơ quan thẳm định
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 7,19% /năm
Tỷ lệ cho vay 75% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 5 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản và tài sản khác
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 7,19%/năm, cố định trong 12 tháng đầu
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,2%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí định giá tài sản: Miễn phí
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 7,7% /năm
Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 1% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 7,7%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 1%
Năm 2: 0,5%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3

 

Phí định giá tài sản: Miễn phí
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 8% /năm
Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 15 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản thuộc sở hữu của người vay
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 8%/năm, cố định trong 13 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí định giá tài sản: Miễn phí
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 8,8% /năm
Tỷ lệ cho vay 85% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản đã có giấy chứng nhận, xe ô tô thuộc sở hữu người vay
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 8,8%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,9%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 2,5%
Năm 3: 2%
Năm 4: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5
Phí định giá tài sản: Từ 550.000đ
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 8,8% /năm
Tỷ lệ cho vay 90% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản, xe ô tô, tài khoản tiền gửi
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 8,8%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí định giá tài sản: Phụ thuộc biểu phí cơ quan thẩm định
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 9% /năm
Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 7 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 9%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1 – 2: 2%
Năm 3: 1%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí thẩm định: Phụ thuộc biểu phí cơ quan thẩm định
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 9% /năm
Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 5 năm (tiêu dùng), 10 năm (xây sửa nhà)
Tài sản thế chấp: Nhà, đất sắp mua hoặc nhà, đất sẵn có của người thân người vay
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 9%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%
Năm 2 – 3: 1,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3

Phí định giá tài sản: Miễn phí

Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 9% /năm
Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Tài sản của người vay hoặc người thân người vay
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 9%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phí

Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 9,6% /năm
Tỷ lệ cho vay 75% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 4% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lựa chọn 1 (kỳ hạn vay vay ≤  48 tháng)
Lãi suất ban đầu 9,6%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 3,5%

Lựa chọn 2 (kỳ hạn vay vay > 48 tháng)
Lãi suất ban đầu: 9,9%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 4%
Năm 2: 3,5%
Năm 3: 2,5%
Năm 4: 2%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5
Phí định giá tài sản:
Tài sản có giá < 1 tỷ đồng: 1.100.000đ
Tài sản có giá ≥ 1 tỷ đồng: 1.650.000đ – 2.200.000đ
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 9,8% /năm
Tỷ lệ cho vay 75% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 10 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 9,8%/năm, cố định trong 3 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,9%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%
Năm 2: 2%
Năm 3 – 5: 0,75%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 6

Phí định giá tài sản: Miễn phí

Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 10,2% /năm
Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 15 năm
Tài sản thế chấp: Nhà đất đã có sổ, giấy tờ có giá do VIB phát hành, phương tiện vận tải
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lựa chọn 1
Lãi suất ban đầu: 10,2%/năm, cố định trong 12 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,19%

Lựa chọn 2
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,19%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%
Năm 2: 3%
Năm 3: 2,5
Năm 4: 2%
Năm 5: 1%
Năm 6: 0,5%
Miễn phí trả nợ trước hạn sau 6 tháng nếu tham gia gói cố định lãi suất hoặc tất toán từ năm thứ 7

 

Phí định giá tài sản:
Từ 1.500.000đ
Miễn phí đối với khoản vay dưới 1 tỷ đồng
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 10,5% /năm
Tỷ lệ cho vay 100% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 7 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 10,5%/năm, cố định trong 6 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,2%

Phí trả nợ trước hạn:

Dưới 1 năm: 3%
Năm 1: 2%
Năm 2: 2%
Từ năm thứ 3: 1%
Phí định giá tài sản: Miễn phí
Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 11% /năm
Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa Miễn phí tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 7 năm
Tài sản thế chấp: Bất động sản sẵn có hoặc hình thành từ vốn vay
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:

Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 4%

Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí

Phí định giá tài sản: Miễn phí

Tìm hiểu thêm
Lãi suất từ 12,3% /năm
Tỷ lệ cho vay 100% trên giá trị tài sản đảm bảo
Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước
ĐẶC ĐIỂM
Thời hạn vay tối đa: 5 năm (tiêu dùng), 20 năm (xây sửa nhà)
Tài sản thế chấp: Bất động sản, phương tiện vận chuyển
THÔNG TIN CHUNG

Lãi suất:
Lãi suất ban đầu: 12,3%/năm – 13%/năm, cố định trong 3 tháng
Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%
Năm 2: 2%
Năm 3: 1,5%
Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
Phí định giá tài sản: Phụ thuộc vào loại, vị trí tài sản thế chấp
Tìm hiểu thêm

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Những câu hỏi thường gặp?

Q: Kỳ hạn cho một khoản vay tiêu dùng thế chấp là bao lâu?

Từ 5-10 năm tuỳ thuộc vào khả năng trả nợ của người vay, mục đích vay và loại tài sản thế
chấp.

Q: Lãi suất một khoản vay tiêu dùng thế chấp được tính như thế nào?

Một khoản vay tiêu dùng thế chấp thường bao gồm 2 mức lãi suất vay, được áp dụng theo thứ tự như sau:

Lãi suất cố định: là lãi suất ban đầu, cố định trong một khoảng thời gian nhất định (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng...)

Lãi suất điều chỉnh: là lãi suất thả nổi, thay đổi theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng...). Thông thường lãi suất điều chỉnh được tính bằng cách lấy Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng (12-24 tháng...) ± Biên độ dao động.

Q: Hồ sơ tôi cần chuẩn bị khi muốn vay thế chấp?

Có 05 loại giấy tờ bạn cần cung cấp cho ngân hàng khi đăng ký vay tiêu dùng thế chấp:

Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của ngân hàng bạn đăng ký vay

Giấy tờ pháp lý nhân thân: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp: Sổ hồng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy tờ sở hữu xe...

Giấy tờ chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Sao kê lương/Bảng lương, Hợp đồng cho thuê nhà, Giấy đăng ký kinh doanh...

Q: Tôi có thể vay tối đa bao nhiêu?

Thông thường, người đi vay có thể vay tới 70% giá trị của tài sản thế chấp. Tùy vào chính sách của từng ngân hàng, người đi vay có thể vay với hạn mức cao hơn hoặc thấp hơn giá trị này.

Q: Vay tiêu dùng thế chấp là gì?

Vay tiêu dùng thế chấp là hình thức vay tiền ngân hàng có đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Tài sản như nhà, đất, căn hộ, xe ôtô, hoặc giấy tờ có giá trị thuộc sở hữu của bạn (hoặc của người thân trong gia đình) đều có thể được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Ngân hàng sẽ cấp hạn mức vay
dựa trên giá trị tài sản thế chấp và khả năng trả nợ của bạn.

Q: Ai có thể vay mua tiêu dùng thế chấp?

Nếu bạn đủ 18 tuổi, có tài sản thể chấp và có nguồn thu nhập để trả nợ (từ tiền lương, nguồn thu từ kinh doanh hoặc buôn bán), ngân hàng sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ để quyết định bạn có thể vay thế chấp hay không.

Q: Những khoản phí nào có thể phát sinh khi vay tiêu dùng thế chấp?

Sau đây là một số khoản phí khách hàng có thể phải chịu khi vay tiêu dùng thế chấp:

Phí thẩm định tài sản thế chấp: phí này được thu bởi ngân hàng hoặc bởi Công ty thẩm định độc lập (nếu việc đánh giá tài sản do Công ty thẩm định thực hiện). Một số ngân hàng có chính sách miễn phí thẩm định tài sản cho khách hàng

Phí công chứng:là phí thu bởi phòng công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chứng thực tài sản thế chấp

Phí giao dịch đảm bảo: là phí thu bởi phòng Tài nguyên môi trường để khai báo và đăng ký tài sản đã thế chấp tại ngân hàng

Phí bảo hiểm: thông thường ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp (nhà, căn hộ...) để phòng ngừa trường hợp có thiệt hại phát sinh do rủi ro cháy nổ hoặc tai nạn

Phí trả nợ trước hạn:: phí này sẽ do ngân hàng thu trong trường hợp khách hàng thanh toán trước hạn một phần hoặc toàn bộ khoản vay. Thông thường phí trả nợ trước hạn được tính bằng phần trăm (%) số tiền trả nợ trước hạn. Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng thu loại phí này

Phí trả nợ trễ hạn: khi khách hàng chậm thanh toán nợ vay, ngân hàng sẽ thu phí trả nợ trễ hạn. Ngoài ra, khách hàng còn phải chịu mức lãi suất cao hơn lãi suất thông thường, áp dụng cho khoản tiền chậm thanh toán